Bizim Bozüyük
Bozüyük Nüfus ve Yerleşim

 

BOZÜYÜK'ÜN NÜFUS BİLGİLERİ 
2019 YILI İTİBARİ İLE İLÇENİN TOPLAM NÜFUSU 75.566 KİŞİDİR.

İLÇEDE YERLEŞME

MANAVLAR: Bozüyük ‘ün en eski sakinleridir. Köklü gelenek ve görenekleri vardır. Bozüyük içinde yoğun olarak Kasımpaşa mahallesinde ikamet ederler. Bozüyük dışında Dodurga ve yeni üreyil ve günyarık manav köyleridir. Bozüyük ‘ün kurucu aileleri arsında askerametler, Azerler, bakkalcılar, başollar, berberler, bayramlar, bölükler, çırbınlar, cızıklar, celler, çakırlar, çomalar, çiloğlanlar, çakırçavuşlar, demirciler, emetliler , fıçıçılar; gagalar. gazdervişler, gavaslar, hacıtopallar, hibibler, hancılar, hacacıklar, hacıabdinler, hacı İbrahimler, kahyalar, kapsızlar, kavcılar, karagözcüler, kırışler, kuşçular, kürkçüler , kurtametler, kuyucular, Karaoğlanlar, kösevililer, Kısakadirler, kıvrıklar, kösemenler, kıtırlar, lamloplar, mıraklar, müezzinler, nalbantlar, nebiler, pateller, petişenler, pamuklar, paşalılar, saraylılar, sarılar, topçular ve zeybekler yer alır. Lakablar tektik edildiğinde mesleklerini lakap olarak almış olanların çoğunlukla olduğu görünmektedir. manavlar gerek gelenek,görenekleri ile ve gerekse ağızlarıyla Türk kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadırlar.

YÖRÜKLER: Orta Asya’dan değişik zamanlarda çıkmışlardır. Yakın zamanlara kadar yaşamlarını konar göçer olarak sürdürmekteydiler. Çadırını kurduğu yer yörükün sayılırdı. Yaz aylarında yaylaya çıkma geleneği  vardı. Hayvancılıkla geçinirlerdi. Hayvanların duruşundan ve yıldızların görünüşünden çok iyi hava tahmini yapmaktaydılar. Yaşam tarzlarına uygun olarak gelenek ve görenekleri vardı. Bozüyük’te; Muratdere, yörükçepni, aksutekke, eceköy, aşağıarmutlu, bozalan, çaydere, darıdere, kapanalan, kızılcapınar, Kızıltepe ve kuyupınar  belli başlı Yörük köyleridir. Bozüyük içinde de zamanla bu köylerden gelerek yerleşmiş olan çok sayıda Yörük köyleri vardır.

ÇERKEZLER: Kafkasya’dan 1864 yılında göç etmek zorunda kalarak balkanlara yerleşmşlerdir. Plevne harbinde aktif olarak savaşa katılmış, savaşın kaybedilmesi üzerine yine zorlu olarak göç ettirilmişlerdir. Bu defa Marmara denizinin doğu ve güney doğu kısmına yerleştirilmişlerdir. Bozüyük’te; Akçapınar, Alibeydüzü, Yeniçepne, Poyra, Akpınar, Düzdağ, Kovalıca, Karaağaç, Karaçayır Köylerini kurmuşlardır. Köklü geleneklere sahiptirler. Köylerde toplu halde yaşadıklarında yaşam tarzlarını aynen sürdürmüşlerdir. Ancak 1970 li yıllardan başlayarak köylerden bozüyük ilçe mezkezine ve Eskişehir il merkezine iş nedeniyle taşındıklarından köylerdeki nüfus azalmış, şehir merkezinde nüfusları artmıştır.

BALKAN GÖÇMENLERİ (Muhacirler): Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çözülme dönemine girmesiyle balkanlardan rücu eden türk ve Müslüman topluluklarıdır plevne harbinden başlayarak türkiyeye aralıklarla göç yaşanmıştır. Bozüyük’te: Akçapınar, Poyra, Yeniçepne, Akpınar, Kovalıca, Karağaç gibi Çerkez köylerini dahil olmuşlar ayrıca çamyayla, Delielmacık, Hamidiye, Kandilli, Karabayır, Kozpınar, Metristepe, Osmangüzle, Revnak, Saraycık, Camiliyayla, Cihangazi, Çoçapınar, Dombayçayır, Düzağaç, Erikli, Gökçeli, Göynücek , Ketenli, Osmaniye, Yenidodurga ve yeşilçukurca köylerini kurmuşlardır. Köklü gelenek ve göreneklerini yanı sıra bahce işlerinde çok becerikli ve bilgilidirler.

ARNAVUTLAR: Balkan göçmenleri ile birlikte 93 harbi dediğimiz 1877-78 harbinden sonra peyder pey çeşitli tariklerde kasabamıza göç etmişlerdir. Orman ve kerestecilikle uğraşılı olmaları göçlerini bozüyük’e yönlendirmiştir.

TATARLAR: Tatarlarda kırım ve tataristandan Osmanlın rus harbi sonrası ve bolşerik ihtilalinden sonra bulgaristanı ordanda anadoluya göç etmişlerdir.

ROMANLAR: Bozüyük’te 200-250 Aile vardır el sanatlarında oldukça başarılılardır. Esnaflık, ticaretle ve hayvancılık, ile uğraşırlar. Eskiden konar göçer olarak yaşarlardı. Günümüzde yerleşik olarak yaşamaktadırlar.

DADAŞLAR: Erzurum, Bayburt, İspir yöresinden gelip Bozüyük’ün Akpınar, Kovalıca, Karağaç köylerine yerleşmişlerdir. Bir kısmıda bozüyük içine yerleşmiş olup ticaret ve esnaflıkla uğraşmaktadırlar. Çoğu sanatkar olup çalışkan insanlardır.

KÜRTLER: Doğu illerinden Anarşi ve Terörden kaçan ve gelişen kasabaya iş ve aş aramaya gelip kalıcı yerleşimlerini içköy, Yaylacık, Baharözü, Ilgınlı mevkine ve kasabaya dağınık olarak yapmışlardır.

KARADENİZLİLER: Karadeniz bölgesindeki çeşitli illerden gelerek bozüyük’e yerleşmişlerdir. Bir de dernekleri vardır.

BOZÜYÜK KÖYLERİNDEN GELENLER: Özellikle 1970’li yıllardan başlayarak hız kazanmıştır. Bozüyük’ün bütün köylerinden gelerek ilçe merkezine yerleşmişlerdir. Çoğu fabrikalar da iş bulmayı amaçlayarak köylerini terk etmişlerdir. Böylece köylerde nüfus hızla azalmış buna bağlı olarak köylerdeki hayvancılık ve tarım gerilemiş, ilçe merkezinde nüfus artışı olmuştur.

Toplumun statik yapısı değişmiştir. Köylerdeki yaşam tarzı örf, adet ve gelenekler büyük ölçüde unutulmuştur. İlçe merkezinde ise hepsi adeta harmanlandığında örf, adet ve geleneklerini bir sentezi meydana gelmiştir. Gençlerin büyük ölçüde okullara yonelmesi, topluma televizyon ve bilgisayarın hızla yayılması, iletişim ve ulaşımın iyice rasyonelleşmesi toplumu dinamik bir yapıya sokmuştur. Halen ilçede işsizlik var ise de organize sanayi bölgesinde yeni fabrikaların ve işyerlerinin açılmasıyla işsizlikte aşılacak ve büyük gelecekte daha çok gelişecektir.

Haber Yazılımı